ตำแหน่ง Beauty Therapist

รายละเอียดงาน
– ดูแลให้บริการทำ Treatment แก่ลูกค้า
– แนะนำบริการใหม่ๆ ของบริษัทที่เหมาะสมให้แก้ลูกค้า
– เอาใจใส่ดูแลให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างดี
– หน้าที่อื่นๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศหญิง ไม่จำกัดวุติการศึกษา
– มีประสบหารในการทำหน้า ตัว อย่างน้อย 1 ปี
– มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีจิตใจรักงานด้านบริการ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– หากมีประสบการด้านหารนวดจากสถาบันความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนีย์บัตรนวดไทยขั้นต่ำ 150 ชม.

เงินเดือน
15,000 – 30,000 บาทขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *