ตำแหน่ง Con

รายละเอียด
– ให้คำแนะนำ ปรึกษา และนำเสนอการให้บริการ Treatment แก่ลูกค้า
– แนะนำบริการใหม่ๆ ของบริษัทที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
– เอาใจใส่ดูแลให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างดี
– หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณามอบหมาย

ทำงานเดือนละ 22 วัน หยุดเดือนละ 6 วัน
คุณสมบัติ
– เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ขึ้นไป
– มีใจรักงานด้านบรืการ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
– หากมีประสบการณ์ตรงจากสถาบันความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านต้อนรับลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน
เงินเดือน +ค่าคอมมิชชั่น +เงินรางวัลพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *