ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
   – สนับสนุนผู้จัดการสาขา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
   – สนับสนุนผู้จัดการสาขา รับผิดชอบยอดขาย และดูแลงานบริการ,บริหารต่างๆ ภายในสาขา
   – ต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้าและโปรแกรมต่างๆ ให้ลูกค้าประทับใจ
   – แจ้งโปรโมชั่น, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
   – สรุปการทำงานของพนักงาน สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไข
   – ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบในการทำงานอย่างเคร่งครัด
   – ดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน
   – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
   – เพศ ชาย / หญิง
   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
   – มีหน้าตา ผิวพรรณสะอาด คล่องแคล่ว บุคลิกภาพที่ดี รูปร่างสมส่วน
   – มีใจรักในการขายและงานบริการ, มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ รู้จักเอาใจผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ มีความพิถีพิถันประณีต มี
ความเป็นผู้นำ
   – มีทักษะในการพูดเจราจาที่ดี พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่ว ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา
   – มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง
   – ชอบการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา พร้อมเรียนรู้งานด้านอื่นๆที่ตนไม่ถนัดหรือไม่เคยทำ
   – หากมีประสบการณ์ในด้านการขายและบริหารคลินิกมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ค่าคอมมิชชั้นสูง, สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ, โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ), วันหยุดพักผ่อนประจำปี,
ประกันสังคม, ค่าเดินทาง, งานปีใหม่, ฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากรฟรี, เบี้ยเลี้ยง, สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *